+36 70 881 3399 info@g1fitness.hu

Házirend

A G1 Fitness by Getfit Gödöllő üzemeltetését a G1 Fitness Kft. (2251 Tápiószecső, Rákóczi út 29.) végzi.
A Házirend célja, hogy meghatározza azokat az alapvető szabályokat, amelyek a terem biztonságos, rendeltetésszerű üzemeltetéséhez, állagának megőrzéséhez, ezáltal magas színvonalú működéséhez szükségesek. Továbbá, hogy előírja azokat a viselkedési elvárásokat, melyek minden vendég zavartalan sportolását és kikapcsolódását szolgálják.

A G1 Fitness by Getfit Gödöllő Házirendjében foglaltak a terem területén tartózkodó, továbbá szolgáltatásait igénybe vevő minden vendégre kötelezőek. A szolgáltatások igénybevétele a Házirend egyidejű elfogadását is jelenti.

A G1 Fitness by Getfit Gödöllő jelen Házirendje minden szolgáltatást igénybe vevő vendég számára szabadon a G1 Fitness by Getfit Gödöllő recepcióján elérhető és áttekinthető.

Általános Szabályok

A G1 Fitness by Getfit Gödöllő sportterületeire belépni csak érvényes napijeggyel, bérlettel, mely napi egyszeri belépést biztosít (beleértve az éves bérletet is!), vagy promócióból származó ingyenes napijeggyel lehet. A sportszolgáltatások díját a belépéskor előre kell megfizetni. A bérletek lejártakor az esetlegesen fennmaradt alkalom és/ vagy pénzösszeg nem vihető át a következő bérletre. A promócióból származó ingyenes napijegy egy alkalommal, a rajta feltüntetett szolgáltatások igénybevételére jogosít.

A G1 Fitness by Getfit Gödöllő sportterületein 14 év alatti gyermek, szülői és edzői felügyelet mellett sem tartózkodhat. Illetve a társalgó részen lévő gyermekekért és az általuk okozott károkért a személyzet nem vállal felelősséget.

A G1 Fitness by Getfit Gödöllő minden vendége köteles egy alkalommal kitölteni a recepciónál egy regisztrációs adatlapot, valamint engednie, hogy fotó készüljön róla, mellyel elfogadja a G1 Fitness by Getfit Gödöllő Házirendjében foglaltakat, és tudomásul veszi, hogy annak betartását az intézmény munkatársai ellenőrzik. Amennyiben a vendég megadja e- mail címét és/ vagy telefonszámát, a G1 Fitness by Getfit Gödöllő vállalja, hogy ezekre az elérhetőségekre csak a vendéget érintő fontos üzeneteket küld, úgy, mint például a meglévő bérlet lejáratának közeledte, vagy a teremben elérhető éppen aktuális akciók, események, egyéb marketing tartalmú üzenetet nem küld.

A G1 Fitness by Getfit Gödöllő a szolgáltatásait igénybe vevő vendégekről számítógépes adatnyilvántartást vezet. A szükséges adatok közlését részben vagy egészben megtagadó vendéggel szemben az üzemeltető jogosult megtagadni érintett szolgáltatásait. Az üzemeltető a vendégek adatait kizárólag saját nyilvántartásához használja, azt semmilyen esetben harmadik félnek nem adja ki.

A G1 Fitness by Getfit Gödöllő helyiségei, eszközei csak rendeltetésüknek megfelelően, saját felelősségre használhatók. A használat során keletkezett mind anyagi, mind egyéb károkért az üzemeltető nem vállal felelősséget.

A G1 Fitness by Getfit Gödöllő területén történt balesetet vagy sérülést kérjük, azonnal jelezzék a recepción, illetve a személyi edzőknél. Erről a személyzet köteles jegyzőkönyvet kiállítani.

A G1 Fitness by Getfit Gödöllő üzemeltetője nem vállal felelősséget a személyekben vagy anyagi értékekben keletkezett károkért, amennyiben azok a Házirend be nem tartásából, illetve a vendégek felelőtlen magatartásából erednek.

A G1 Fitness by Getfit Gödöllő üzemeltetője nem vállal felelősséget az elveszett, eltulajdonított tárgyakért, eszközökért.

A talált tárgyakat minden vendég a G1 Fitness by Getfit Gödöllő recepcióján köteles leadni.

A G1 Fitness by Getfit Gödöllő használója nem sértheti meg jelen Házirendben foglalt szabályokat, melyeket a jegyek vagy bérletek megvásárlásával elfogad.

A klub területén kizárólag az adott teremben végezhető sporttevékenységnek megfelelő, arra alkalmas sportfelszerelésben lehet belépni. Zárt váltócipő és törölköző használata kötelező az edzések során, férfiaknak csak a teljes felsőtestet takaró (karok kivételt képeznek ez alól) felsőrész viselése megengedett.

A sportterekbe csak és kizárólag zárható, műanyag palackban vihető be ital, minden más ital és eszköz bevitele szigorúan tilos.

A sportszolgáltatások igénybevételekor a mobiltelefon használatát a sporttevékenység biztonságos folytatása, valamint a többi vendég zavartalan kikapcsolódása érdekében kérjük mellőzni!

A terem szolgáltatásait igénybe vevő vendég részére az üzemeltető a ruhaváltáshoz a nemenként elkülönített öltözőkben egy öltözőszekrényt biztosít, illetőleg az üzemeltető által érvényesen meghatározott ingyenes szolgáltatásokat nyújtja (szauna használata ( A szauna Június 1 és augusztus 31 között, Keddi és Csütörtöki napon kérésre üzemel. ) stb.…)

Az öltözőszekrények mágneskártyáját minden vendég köteles a távozáskor a recepción sértetlenül leadni.

Amennyiben elveszíti (nem tudja leadni távozáskor a recepción) 5000 Ft kártérítéssel tartozik a kulcsért és kulcstartóért.

A vendég, a számára belépéskor átadott eszközöket (bérelt törölköző, sportfelszerelések stb..) köteles távozáskor a recepción hiánytalanul leadni. A vendég a számára belépéskor átadott eszközökért anyagi felelősséggel tartozik az üzemeltető felé.

A G1 Fitness by Getfit Gödöllő területén TILOS:

 • A dohányzás és alkoholfogyasztás.
 • Olyan tevékenység folytatása, ami a G1 Fitness by Getfit Gödöllő
  szolgáltatási tevékenységén kívül esik, jogszabályba ütközik, illetve
  közerkölcsöt sért.
 • Minden, másokat – erős zajjal, szaggal vagy egyéb környezeti ártalommal járó- zavaró tevékenység.
 • Drogok, tiltott doppingszerek, narkotikumok fogyasztása vagy ezekkel való visszaélés, illetve bármely veszélyes anyag vagy tárgy, mindenféle szeszes ital illetőleg állat bevitele.
 • Az üzemeltető engedélye nélkül kereskedelmi tevékenység folytatása, reklám, propaganda, szórólap elhelyezése, tiltott szerencsejáték, zene szolgáltatása.
 • Kép és hangrögzítő berendezés használata engedély nélkül.
 • Politikai tevékenység folytatása
 • Magnézia por használata, kizárólag folyékony állagú magnézia használható.

A G1 Fitness by Getfit Gödöllő üzemeltetője fenntartja a jogot
– a terem egész vagy részterületein zártkörű rendezvények bonyolítására az általános vendégkör kizárásával

– esetleges időpont és óratípus, valamint árai változtatásának a jogát.

A G1 Fitness by Getfit Gödöllő egész területén kizárólag megfelelő végzettségű, a klub szakmai vezetőjénél nyilvántartásba vett oktatók és edzők jogosultak sportszakmai tevékenységet folytatni, oktatást, edzést tartani.